Okända inspelningsbilder

I maj 1973 spelade jag in det som senare blev singeln ”Hem till Söder”.

Medverkande musiker var Bengt von Andreae (bas), Steven Glickstein (mandolin), Jan Thelmé (trummor) och Ole Kolind (fiol). Dessutom medverkade Bertramkören med fotstamp ochg sång i slutrefrängen. Den leddes av jazzlegenden och pianisten Thore Swanerud. I kören ingick bland andra Malou Lindblad och John Ingemansson. Vi spelade in i Europafilm studio 1 och hade hur kul som helst under en eftermiddag.

Fram till nu trodde jag inte att det fanns några bilder som dokumenterade det vi gjorde. Min gamla vän och vapendragare Bengt von Andreae har nu bidragit med två från inspelningen, tyvärr är fotografen okänd. Tillbakalutade i studiosoffan, lyssnande på den aktuella mixen sitter från vänster Bengt, jag, Ole Kolind och Jan Thelmé. Vad teknikern i bakgrunden hette minns jag inte. Den andra bilden visar Bengt i en stilstudie med elbasen i högsta hugg. Jan Thelmé skymtar i bakgrunden vid sitt trumset.

I studiosoffan.
I studiosoffan – Bengt, Janne, Ole och Jan.
Bengt von Andreae.
Bengt von Andreae och Jan Thelmé.